BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HỒNG THÁI

Tên công ty – Mã số thuế: BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HỒNG THÁI
Tên giao dịch (tiếng Anh): HONG THAI MATERNITY HOSPITAL
Địa chỉ: 67 Bis Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh: 67 Bis Luy Ban Bich Street, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật: Đỗ Kỳ Dung
Ngành nghề chính: Dịch vụ khám chữa bệnh phụ sản (phạm vi hoạt động chuyên môn theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân số 36/YT-ĐTr ngày 23/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế)./.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HỒNG THÁI

EnglishVietnamUnknown