BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Tên công ty – Mã số thuế: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ministry of Agriculture and Rural Development
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh: 2 Ngoc Ha Street, Ba Dinh District, Hanoi
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

EnglishVietnamUnknown