Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam

Tên công ty – Mã số thuế: Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh): International Shipping and Labour Cooperation Joint Stock Company
Tên viết tắt: INLACO SAIGON
Địa chỉ: 36-38 Nguyen Truong To Str, Ward 12, District 4, HCMC, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam

EnglishVietnamUnknown