Bến Tre

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BẾN TRE
BEN TRE PRINTING JOINT STOCK COMPANY
Số 32, Đường Thủ Khoa Huân, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
32, Thu Khoa Huan Street, Ward 3, Ben Tre City, Ben Tre Province
Nguyễn Văn Dũng
1300324448 (21/03/2001)
1300324448 (21/03/2001)