Bến Tre

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
BEN TRE PRINTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
Số 32, Đường Thủ Khoa Huân, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
Địa chỉ tiếng Anh:
32, Thu Khoa Huan Street, Ward 3, Ben Tre City, Ben Tre Province
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Văn Dũng
Mã số thuế:
1300324448 (21/03/2001)
Giấy phép kinh doanh:
1300324448 (21/03/2001)
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown