Bến Tre

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN IN BẾN TRE
Tên giao dịch (tiếng Anh): BEN TRE PRINTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 32, Đường Thủ Khoa Huân, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
Địa chỉ tiếng Anh: 32, Thu Khoa Huan Street, Ward 3, Ben Tre City, Ben Tre Province
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Mã số thuế: 1300324448 (21/03/2001)
Giấy phép kinh doanh: 1300324448 (21/03/2001)
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown