Đà Nẵng

University of Science and Technology
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THE UNIVERSITY OF DANANG
41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng