Long An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀN CẦU LONG AN
CTY HOANCAU L.A
ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Long An
Hamlet 3, Binh Hoa Nam Commune, Duc Hue District, Long An Province
NGUYỄN QUỐC MỸ
1100593789
1100593789 – ngày cấp: 24/07/2003