Ninh Thuận

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN
Ninh Thuan Power Company
PCNT
Đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận., Việt Nam
Street 16/4, My Hai Ward, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province, Vietnam