Ninh Thuận

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ninh Thuan Power Company
Tên viết tắt: PCNT
Địa chỉ: Đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận., Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh: Street 16/4, My Hai Ward, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown