Other countries

Tên công ty – Mã số thuế: TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TP HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh): Employment Service Center in Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: VIỆN CHĂN NUÔI
Tên giao dịch (tiếng Anh): National Institute for Animal Husbandry
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh): Project Management Board of Civil and Industrial Construction Works
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG TRUNG 2
Tên giao dịch (tiếng Anh): QUANG TRUNG 2 CONSTRUCTION CO., LTD
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh): United States Environmental Protection Agency, viết tắt là EPA
Ngành nghề chính: Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ hay Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (tiếng Anh: United States Environmental Protection Agency, viết tắt là EPA) là một cơ quan thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ với nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe con người và giữ gìn môi trường sống.

Cơ quan này giúp ngành lập pháp soạn các điều luật liên quan đến môi sinh và giúp ngành hành pháp thực thi những điều lệ ví dụ như điều hành chương trình Energy Star, ghi danh các hóa chất diệt trùng, và soạn định kỳ bản tường trình tổng kết hậu quả môi sinh.
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown