Trà Vinh

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Tên giao dịch (tiếng Anh): Tra Vinh University
Địa chỉ: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
Địa chỉ tiếng Anh: 126 Nguyen Thien Thanh Street, Cluster 4, Ward 5, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Đại diện pháp luật: Phạm Tiết Khánh
Mã số thuế: 2100234326
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown