Trà Vinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Tra Vinh University
Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
126 Nguyen Thien Thanh Street, Cluster 4, Ward 5, Tra Vinh City, Tra Vinh Province
Phạm Tiết Khánh
2100234326