Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Tên công ty – Mã số thuế: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vietnam National Shipping Lines
Tên viết tắt: VINALINES
Địa chỉ: 1, Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

EnglishVietnamUnknown