TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH BẢN ĐỒ VÀ TƯ VẤN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Tên công ty – Mã số thuế: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH BẢN ĐỒ VÀ TƯ VẤN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): Center of Map Inspection, Natural Resources and Environment Monitoring
Địa chỉ: 18 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh: 18 Alexandre De Rhodes, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Thanh
Mã số thuế: 0301667654- Ngày hoạt động: 05/04/1999
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Giấy phép kinh doanh: 0301667654- Ngày hoạt động: 05/04/1999
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH BẢN ĐỒ VÀ TƯ VẤN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

EnglishVietnamUnknown