TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG – 3700903309

Tên công ty – Mã số thuế: TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG – 3700903309
Tên giao dịch (tiếng Anh): Binh Duong Resources & Environment Monitoring
Tên viết tắt: BREM
Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ – Phường Phú Lợi – Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh: 26 Huynh Van Nghe, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật: Tào Mạnh Quân
Mã số thuế: 3700903309 – Ngày hoạt động: 06/05/2008
Giấy phép kinh doanh: 3700903309 – Ngày hoạt động: 06/05/2008
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG – 3700903309

EnglishVietnamUnknown