Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Tên công ty – Mã số thuế: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Tên giao dịch (tiếng Anh): University of Science and Technology
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

EnglishVietnamUnknown