VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LƯU SỬ TRỌNG NGHIÊM – 3702516390

Tên công ty – Mã số thuế: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LƯU SỬ TRỌNG NGHIÊM – 3702516390
Tên giao dịch (tiếng Anh): LUU SU TRONG NGHIEM NOTARY OFFICE
Địa chỉ: Quốc lộ 13, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh: National Highway 13, Lai Hung Commuen, Bau Bang District, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật: Lưu Sử Trọng Nghiêm
Mã số thuế: 3702516390
Ngành nghề chính: Hoạt động công chứng và chứng thực
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LƯU SỬ TRỌNG NGHIÊM – 3702516390

EnglishVietnamUnknown