Dịch Anh Việt

Giới thiệu về Dịch Tiếng Anh PNVT

Được thành lập từ đầu năm 2008, với gần 10 năm trong lĩnh vực dịch thuật nói chung, dịch tiếng Anh nói riêng, Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt (tên tiếng Anh là Phu Ngoc Viet Translation Company – PNVT), đã và đang định hướng theo hướng …
EnglishVietnamUnknown